Berlin İslam Eserleri Müzesi

Berlin İslam Eserleri Müzesi 1904 yılında Prusya Devleti sanat koleksiyonlarının bir bölümü olarak kurulmuştur ve kendi türü içinde Batı dünyasının en eski müzelerinden biridir. Müze bugün Federal Almanya Cumhuriyeti ve eyaletleri tarafından finanse edilen Prusya Kültür Varlıkları Vakfı içinde, Berlin Devlet Müzeleri Birliği’ne bağlı 17 müzeden biridir. Berlin’deki Müzeler Adası üzerinde, en önemli tarihsel kurumlardan biri olan Bergama Müzesi içindeki özgün konumu ve çok değerli koleksiyonlarıyla dikkat çekmektedir. Berlin Müzeler Adası dünya çapındaki en büyük ve en eski müze komplekslerinden biridir ve 1999 yılında UNESCO tarafından dünya kültür mirası listesine alınmıştır.

Müzenin koleksiyonlarındaki eserlerin büyük çoğunluğu kent ve saray sanatına aittir, sadece az bir kısmı dinsel konularla ilgilidir. Sanat eserlerinin büyük kısmı 7. ve 19. yüzyıllar arasına tarihlidir ve İspanya’dan Hindistan’a uzanan geniş bir bölgeden gelmedir. Eserler, nüfusun büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu, ancak içinde başka dinlere mensup grupların da yaşadığı toplumlara aittir. Bu özellik »İslam Eserleri Müzesi’nden Kültür Öyküleri« projesi için de geçerlidir. Öyküler bir müzenin çok yönlü görevleriyle tanışıklık kurmayı beraberinde getirmekte, ama bir taraftan da eserler yoluyla Doğu ve Batı arasındaki sayısız kesişim noktasına ve bağlara ilişkin bilgiler vermektedir. Öğrenciler, öyküler aracılığıyla geçmişe doğru heyecanlı bir yolculuğa çıkmakta ve bu serüvenler sırasında günümüze ait birçok şeyi de öğrenmektedir.