Kültür Öyküleri Pilot Projesi

Sevgili öğretmenler,

Okullarda kültürel ve kültürlerarası eğitim, toplumsal yetkinliklerin ve bütünleşmenin gelişimi sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. Öğrencilerin başka kültürlerle bilinçli bir biçimde karşılaşmasını sağlamakta, farklı kültürlerle ilişki kurma çekingenliğini ortadan kaldırmakta ve kültürler arasındaki anlayış ve anlaşmaya kalıcı bir katkı getirmektedir. Öğrencilere, öğretmenlere ve okullara yönelik kültürel ve kültürlerarası eğitim çalışmalarının güçlendirilmesi bu nedenle Berlin İslam Eserleri Müzesi’nin de en büyük arzularındandır.

Müzeler Adası’nda yer alan Berlin İslam Eserleri Müzesi, Almanya’da kendi türünde tektir ve ağırlıklı olarak İslam’ın egemen olduğu ülkelerden gelen toplulukların kültürleriyle olumlu bir ilişki kurmayı teşvik eden önemli bir devlet kurumudur. Büyük çeşitlilik içeren zengin koleksiyonlara sahip olmanın yanında İslam sanatı, arkeolojisi ve kültürünü konu alan araştırmaların yapıldığı bir merkezdir. Bu özellik müzeye, İslam kültürü etkisindeki toplumlar hakkındaki kalıpları kırma, ideolojik ve dinsel çıkmazları sorgulama ve çözüme ulaştırma olanağı da sunmaktadır. Bu nedenle “outreach” programları aracılığıyla okullardaki kültürel ve kültürlerarası eğitim çalışmalarını desteklemek ve ilgili malzemeleri ve araçları hazırlamak kararlılığındayız. Müzemizi, İslam kültürünün egemen olduğu ülkelerin kültür tarihleri konusunda bir çalışma ortağı ve bir yetkinlik merkezi kimliğiyle sizler ve öğrencileriniz için çok daha rahat ulaşılır hale getirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu düşüncelerle ve Federal Almanya Cumhuriyeti Kültür ve Medya Müsteşarlığı’nın ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin desteğiyle 2012 yılında “İslam Eserleri Müzesi’nden Kültür Öyküleri” başlıklı pilot projemizi başlatmış bulunuyoruz. 5. ve 6. sınıf öğretmenleri ve öğrencileri için hazırlanan “kültür öyküleri” bilim insanlarını, tüccarları, koleksiyonerleri ve pek çok başka kişilikleri anlatmaktadır. Öyküler, müzenin koleksiyonlarından seçilen değerli sanat eserleri aracılığıyla kültürler ve dinler arasındaki yüzyıllara dayalı yakınlığı elle tutulur hale getirmektedir. Bugün uzak bir geçmiş olarak algılanan dönemler ile öğrencileriniz arasında, tarihten bugünkü günlük yaşama uzanan büyüleyici bir köprü kurmaktadır.

Sizi ve öğrencilerinizi kültür öykülerimiz ile mutlu edebilmek dileğiyle, Berlin İslam Eserleri Müzesi adına içten selamlarımı sunarım.

Dr. Stefan Weber
Berlin İslam Eserleri Müzesi Müdürü