Ticaret ve Değişim

Ejderhanın Yolculuğu

Kahramanımız bu öyküde bir kervanın peşine takılıyor ve değerli halıların nasıl birçok kez el değiştirdikten sonra Avrupa’ya ulaştığını öğreniyor. Hem çok eski bir ticaret yolunu inceliyor hem de ne kadar çok insanın bu ticaret içinde rol aldığını ve kazanç sağladığını görüyor. Öğrenciler binlerce yıllık tarihi olan İpek Yolu’nu keşfediyorlar, ejderha ve anka kuşu motifleri üzerinden malların, öykülerin ve imgelerin bu eski ticaret yolu üzerinde nasıl hareket ettiğine tanık oluyorlar. Küreselleşmenin tarihteki anlamını ve Asya ile Avrupa arasındaki canlı ticaretin ve değişimin çok eski çağlara uzandığını öğreniyorlar. Sonunda bugün de pek fazla bir şeyin değişmediği anafikrini ediniyorlar.

Öyküyü Dinle

Beş Bilgi Kartı


Ders Konuları

- Ticaret ve ticaret yolları
- Günümüzde küreselleşme
- Motif ve anlamların dönüşümü
- Kültür alışverişi